கேலி செய்தாலும் நாம் மிக மிக அதிர்ஷ்டகாரர்களே..!

1930- 1990 வரை பிறந்த நம்மை போன்றவர்களை இந்த கால குழந்தைகள் அல்லது இந்த ஜெனரேஷன் மக்கள நம்மைபற்றி என்ன நினைத்தாலும் கேலி செய்தாலும் நாம் மிக[…]

Read more