பெட்ரோல் பங்க் 

நண்பர்களே இனிமேல ⛽் பெட்ரோல் பங்க் சென்று பெட்ரோல் நிரப்பும் போது ₹ 100, 50 என பண மதிப்பில் பெட்ரோல் பிடிக்காதீர்.❌ அவ்வாறு பிடிக்கும் போது[…]

Read more