117 வயது மூதாட்டியின் ஆரோக்கிய ரகசியம்

60 வயதை கடப்பதே கடினமாக இருக்கும் போது செஞ்சூரி கடந்து ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து வரும் 117 வயது மூதாட்டி கூறும் ஆரோக்கிய இரகசியங்கள். நூறு வயது என்பது 19-ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மனிதர்களின் சராசரி வயது. அதற்கு முன்னர் நமது பண்டைய காலத்து மக்கள் 130 – 150 வரை சாதாரணமாக வாழ்ந்துள்ளனர். மூன்று – நான்கு தலைமுறை கண்டு வாழ்ந்தவர்களும் இருந்தனர்.  ஆனால், நாம் வேலைகளை சுருக்கிக் கொண்டு இயந்திரமாக வாழ துவங்கிய பிறகு தான் …

More