100 பர்செண்ட் பர்பெக்ட்

​ஒரு இண்டர்வியூல ஒருத்தன் கிட்ட எட்டை மூன்றால் பெருக்கினால் என்ன விடை வரும்னு கேட்டாங்களாம்.. அவன் 23 என்று சொன்னதால் அவனைதான் செலக்ட் செய்தாங்களாம். அவனுக்கு இதை[…]

Read more