​2036ல் என்னென்ன தொழில்கள் இருக்கும்,இருக்காது 

​2036ல் என்னென்ன தொழில்கள் இருக்கும்,இருக்காது ?? 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மன்மோகன் சிங் கொண்டுவந்த பொருளாதார சீர்திருத்தம் தான் நமக்கு இதுவரை சோறு போடுது…ஆனா நெலம இப்படியே[…]

Read more