​யாருக்கு விதி?!!எங்கே எப்படி முடியும்!!!

​யாருக்கு விதி?!! எங்கே எப்படி முடியும்!!! 📮இந்திரன்மனைவி இந்திராணி ஒரு கிளியை மிகவும் பிரியமாகவளர்த்துவந்தாள். ஒருநாள் அந்த கிளி நோய்வாய்ப்பட்டுவிட்டது. அதை பரிசோதித்த மருத்துவர் இனி அது[…]

Read more