​மூங்கில் அரிசி

இயற்கையின் அற்புதக் கொடை.. மூங்கில் அரிசி நெல் போலவே இருக்கும். பழங்குடி மக்களின் முக்கிய உணவு. 60 வயதான மரத்தில்தான் கிடைக்கும். உடலுக்கு ஊட்டம் கொடுக்கும். வாழையடி[…]

Read more