​முதுகு வலிக்கு காஞ்சி பெரியவா சொல்லும் மருந்து

​முதுகு வலிக்கு காஞ்சி பெரியவா சொல்லும் மருந்து ☘☘☘☘☘☘ பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எழுந்தார் ஒரு பக்தர்!  நடு முதுகுத்தண்டில் தாங்க முடியாத வலி![…]

Read more