​முதுகு வலியிலிருந்து விடுபட 

​முதுகு வலியிலிருந்து விடுபட அனாஹத சக்கர சுத்தி பயன்கள்: முழங்கை மூட்டுகள், மணிக்கட்டுகள், கைகள், புயங்கள் வலுப்பெறுகின்றன. இதயம் மற்றும் நுரையீரலுக்கு நல்ல இரத்த ஓட்டம் கிடைக்கிறது.முதுகெலும்புகளில்[…]

Read more