​மலம் கழிக்கும் போது ஏன் எரிச்சல் ஏற்படுகிறது

​மலம் கழிக்கும் போது ஏன் எரிச்சல் ஏற்படுகிறது மலம் கழிக்கும் போது, மலப்புழையில் எரிச்சல் ஏற்படுவது என்பது சாதாரணமானது அல்ல. ஒவ்வொருவரும் தங்களின் வாழ்நாளில் ஒருமுறையாவது இப்பிரச்சனையால்[…]

Read more