​மருத மரம்

​மருத மரம்:- இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இது நிகரில்லாத மருந்து. வட இந்தியாவில் மருதம் பட்டைச் சூரணம் மிகவும் பிரபலம். பல நூற்றாண்டுகளாக இதயத்தின் ரத்தக் குழாய்களில்[…]

Read more