​புகைப்பதை நிறுத்த உதவும் ஏலக்காய்

​புகைப்பதை நிறுத்த உதவும் ஏலக்காய்: 1. ஏலக்காய் மணத்திற்கு மட்டுமல்ல மருந்துக்கும் உதவுகிறது. சிகரெட் எரியும்போது கசியும் “நிக்கோட்டின்” நஞ்சு, தொண்டை, ஈறு, நாக்குகளில் படியும்போது கறை[…]

Read more