​பிஎஃப் கோரப்படாத பணம்

பிஎஃப்: கோரப்படாத பணம்… உண்மை நிலை என்ன? பிஎஃப் அமைப்பில் கோரப்படாத பணம் 27,000 கோடி ரூபாய் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகவே, இந்தப் பணத்தை வேறு செலவுகளுக்காக[…]

Read more