​பாபர் பானிபட் 

போரில் வெற்றி பெற்று மாமன்னராய் ஆன கதை நம் அனைவருக்கும் தெரியும்.  அவர் போரிடும் முன்னர் ஜோசியம் பார்த்த அவருடைய ஆஸ்தான ஜோசியர் “இப்போ போர் தொடுக்குறது[…]

Read more