​பனை தென்னை

பனைக்கும் தென்னைக்கும் வித்தியாசம் வேறு வேறு….பனை மூலம் கிடைக்கும் பதநீர், கருப்பட்டி, பனை கற்கண்டு, நுங்கு,  பனை பழம், கிழங்கு, பனை ஓலை பொருட்கள், பழங்கால காகிதமான[…]

Read more