​பசுமைப் புரட்சி

​பசுமைப் புரட்சி Green Revolution எம்புட்டு மழை பேஞ்சாலும் அத வீட்டுக்குள்ளேயே தேக்கிவச்சு…  மிச்சம்மீதி இருக்கிற தண்ணிய வடிகால்வழியா கிணத்துல சேர்த்து சேமிச்சு வச்சவுகதான் நாம. இப்போ[…]

Read more