​பகவத்கீதையின் மிகச்சிறந்த வசனங்கள்

 1. அதிகம் பேசாதவனை உலகம் அதிகம் விரும்புகிறது.  அளந்து பேசுபவனை அதிகம் மதிக்கிறது.  அதிகம் செயல்படுபவனையே கைகூப்பித் தொழுகிறது. 2. கற்ற அறிவையும், பெற்ற செல்வத்தையும் இறுதிக்[…]

Read more