​நோய்கள் என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக அனைவரும் முழுமையாக படித்துவிட்டு பகிரவும்……..

​நோய்கள் என்றால் என்ன? கண்டிப்பாக அனைவரும் முழுமையாக படித்துவிட்டு பகிரவும்…….. நமது உடலில் இயற்கையாகவே 3 சக்திகள் உள்ளன. இயங்கு சக்தி. -32 % செரிமானசக்தி- 32 % நோய் எதிர்ப்பு சக்தி – 36 % காய்ச்சல் வரும்போது சாப்பிடாமல் இருந்தால், அந்த செரிமான சக்தியான 32% ..நோய் எதிர்ப்பு சக்தியுடன் சேர்ந்து 32+36 % =68%  ஆக மாறி விடும்….  மேலும் நாம் ஓய்விலிருந்தால் இயங்கு சக்தியின் அளவான 32%…நோய் எதிர்ப்பு சக்தியுடன் சேர்ந்து …

More