​தொடரும் அவலம் ; இறந்த மகனை தோளில் சுமந்து சென்ற தந்தை

​தொடரும் அவலம் ; இறந்த மகனை தோளில் சுமந்து சென்ற தந்தை! இறந்து போன மகனின் சடலத்தை தந்தை தோளில் சுமந்து சென்ற அவலம் மீண்டும் வட[…]

Read more