​திணறியது தமிழகம்! உரிமைக்காக குரலுயர்த்திய விவசாயிகள்

​திணறியது தமிழகம்! உரிமைக்காக குரலுயர்த்திய விவசாயிகள் சென்னை : காவிரி நீரை வழங்காத கர்நாடகா அரசை  தமிழகம் முழுவதும் விவசாய அமைப்புகள் சார்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நட்த்தப்பட்டு[…]

Read more