​தர்ம சங்கடம் என்றால் என்ன

​தர்ம சங்கடம் என்றால் என்ன ? கிருஷ்ணர், உறங்க்கிக் கொண்டிருக்கும் பீஷ்மரின் கால்களைச் சிறிதும் சத்தம் செய்யாமல் தொட்டு வணங்கச் சொல்கிறார். திரௌபதியும் அதேபோல் செய்ய, திடுக்கிட்டு[…]

Read more