​தமிழர் திருநாளுக்கு பொதுவிடுமுறை இல்லை! வட இந்திய கட்சி என நிரூபித்தது பாஜக!!

​தமிழர் திருநாளுக்கு பொதுவிடுமுறை இல்லை! வட இந்திய கட்சி என நிரூபித்தது பாஜக!! சென்னை: தமிழகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் மத்திய அரசு தொடர்ந்து துரோகம் இழைத்து வருகிறது.[…]

Read more