​தனியார் பள்ளியின் அடாவடித்தனம்

​தனியார் பள்ளியின் அடாவடித்தனம் மற்றும் மனித உரிமை மீறல் சென்னை சிட்லபாக்கத்தில் NSN annexe பள்ளி இருக்கிறது. கடந்த காலாண்டுத் தேர்வில் ஓரிரு பாடங்களில் தோல்வியடைந்த 38[…]

Read more