​சிவபெருமானை தரிசிக்க உதவும் சைவ மந்திரம்

​சிவபெருமானை தரிசிக்க உதவும் சைவ மந்திரம் இந்த பஞ்சாட்சர கோத்திரத்தை விடியற்காலையில் படித்தால் தெய்வ சக்தி கிட்டும். இந்த மந்திரத்தை லிங்கம் வைத்து பாராயணம் செய்தால் கல்வி,[…]

Read more