​சிக்கன் சாப்பிடும் போது எலுமிச்சை அவசியமா

அசைவம் என்று யார் சொல்லக் கேட்டாலும், உடனே “சிக்கன்” தான் நினைவுக்கு வரும். கூட எச்சிலும் ஊறும். அசைவப் பிரியர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கிறது[…]

Read more