​குருபகவான் & தட்சிணாமூர்த்தி

*குருபகவானுக்கும் தட்சிணாமூர்த்திக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்துகொள்ளுங்கள்.*  குருபகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்களை தவறாது செய்யுங்கள்.  குருபகவானின் நல்லருளை பெறுங்கள். *குரு பெயர்ச்சி காலத்தில் யாரைப் பணிவது?* *நவக்கிரக[…]

Read more