​காவல் நிலைய மரணங்கள்

இந்தியாவில் காவல் மரணங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. மனித உரிமை அமைப்புகள் தீவிரமாக செயல்பட்டு வரும் சூழ்நிலையிலும் காவல் மரணங்கள் அதிகரிப்பது கவலைக் குரிய ஒன்றாகும்.[…]

Read more