​திடீரென்று கார் பிரேக் பிடிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

முதலில் மோட்டாரில் கெட்டிக்காரன் எவனுமில்லை என்பதில் இந்த பதிவினை ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன்… எனது கார் ஒன்றில் சமீபத்தில் 70km/hr வேகத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த போது திடீரென்று பிரேக் பிடிக்கவில்லை![…]

Read more

​கார், பைக் ஓட்டுற ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய ஒன்று.

​கார், பைக் ஓட்டுற ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டிய ஒன்று. நேரம் இருந்தால் வாசியுங்கள்…மனதை கலங்க செய்யும் வரிகள். ********* சாலைகளுக்குத் தெரியாது நீ சாதிக்கப் பிறந்தவன் என்று[…]

Read more