​கஷ்டம், கஷ்டம், கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டம்

​கஷ்டம், கஷ்டம், கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டம், தாங்க முடியலே… 💐☝🏻😄 எதுக்குத் தான்பா இந்த கஷ்டம்… என்கிற கேள்வி மனதில் இல்லாதவர்கள் இல்லை. 🌷💐☝🏻😄 இந்தப் பதிவு[…]

Read more