​கவிஞர் வைரமுத்துவின் மருத்துவ கவிதை

மருத்துவமுறையை மாற்றுங்கள்… டாக்டர்… வாயைத்திற என்பீர்கள்! வயிறு தெரியும்படி வாய்திறப்போம்! நாக்கைநீட்டு என்பீர்கள்! கல்கத்தா காளியாய் நாக்கை நீட்டுவோம்! முதுகைத் திருப்பி மூச்சிழு என்பீர்கள்! அப்போதுதான் உண்மையாய்[…]

Read more