​கர்ப்பிணிகளுக்கான பயனுள்ள தகவல்கள்

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 ஒரு பெண்ணின் உள்ளே ஒரு குழந்தை வளர்ந்து வந்து, அதை ஈன்றெடுக்கும் நிலை தான் கர்ப்பம் எனப்படும். குழந்தை உருவாகின்ற இந்த நிலை ஒன்பது மாதங்களுக்கு[…]

Read more

​கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்படும் சோர்வை போக்கும் உணவுகள்

🍓🍇🍏🍍 பெண்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது களைப்பு மற்றும் சோர்வு அடிக்கடி ஏற்படும். அதிலும் பெரும்பாலான கர்ப்பிணிகளுக்கு சோர்வு ஒரு பெரும் தொந்தரவாக இருக்கும். ஏனெனில் விரும்பிய[…]

Read more