​ஒற்றைத் தலைவலிக்கு தீர்வு தரும் முத்திரை

செய்முறை : கட்டைவிரல் நுனியை, மோதிர விரல் மற்றும் நடுவிரலின் முதல் ரேகைக் கோட்டில் வைத்து மிதமாக அழுத்த வேண்டும். மற்ற இரண்டு விரல்கள் நீட்டி இருக்க[…]

Read more