​ஐந்து நிமிடங்கள் – பகவத் கீதை

​ஐந்து நிமிடங்கள் தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள பகவத் கீதையை சொல்ல முடியுமா ? “   தயங்கவே வேண்டாம், “ஐந்து நிமிடம் இருக்கா ? இரண்டே நிமிடம் போதுமே “ என்று சொல்லுங்கள். “விடு – பிடி. அல்லது பிடி – விடு. அவ்வளவுதான் “ என்று சொல்லுங்கள். – என்று சொல்லி விட்டு சிரி்த்துக்கொணடே கூட்டத்தைப் பார்த்தார். கூட்டம் ஒன்றும் புரியாமல் அமைதியாக இருந்தது. பிறகு அவரே விளக்கினார் :   இந்த உலக பந்தங்களையெல்லாம் …

More