​ஊசி விழும் சத்தம் கேட்குமா

​ஊசி விழும் சத்தம் கேட்குமா…?! 1) ஃபீல்ட் மார்ஷல் மானேக் ஷா ஒரு முறை அகமதாபாத்தில் ஆங்கிலத்தில் பேச துவங்கினார். “குஜராத்தியில் பேசுங்கள்… நீங்கள் குஜராத்தியில் பேசினால்[…]

Read more