​உள்ளங்கையைப் பார்த்தால்

​உள்ளங்கையைப் பார்த்தால் நல்லது நடக்கும்    முகூர்த்தங்களைக் கொண்டது ஒரு நாள் என்று சொல்வார்கள். பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் என்பது அதிகாலை 4 மணி முதல் 5[…]

Read more