​உங்க உடம்பு நல்லா இருக்கனும்னா இதெல்லா கண்ண மூடிட்டு தூர தூக்கி எரிஞ்சிடுங்க!!

​உங்க உடம்பு நல்லா இருக்கனும்னா இதெல்லா கண்ண மூடிட்டு தூர தூக்கி எரிஞ்சிடுங்க!! By: Balaji Viswanath நம்மிடைய நல்ல பழக்கங்களுக்கு நிகராய் தீயப் பழக்கங்களும் நிரம்பிக்[…]

Read more