​உங்கள் சமையலறை பாதுகாப்பானதுதானா? 

​உங்கள் சமையலறை பாதுகாப்பானதுதானா? சேஃப்ட்டி கிச்சன் டிப்ஸ நெருப்பினால் உண்டாகும் விபத்துகள், பெரும்பாலும் நமது கவனக் குறைவாலும் போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்துகொள்ளாமையாலுமே ஏற்படுகின்றன.  பல விதமான[…]

Read more