​இயற்கை பற்பொடி

​இயற்கை பற்பொடி :- கோதுமை தவிட்டை எரித்து, அதன் சாம்பலோடு, உப்பு, சர்க்கரை கலந்து பல் தேய்த்தால், பற்கள் பளபளப்புடன் இருக்கும். இதில் சர்க்கரையின் அளவு உப்பைவிட[…]

Read more