தோற்றவர்களின் கதை – ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்

பல தொழில் முயற்சிகளில் தோல்விமேல் தோல்வி கண்டு, விரக்தியின் விளிம்புக்குப் பலமுறை சென்றவர் அவர். தொடர் தோல்விகளில் இருந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் எழுந்துவந்த கதை இது… ஐ[…]

Read more

ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்

ஆப்பிள்’ நிறுவனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இளைஞர்களுக்குச் சொன்ன யோசனைகளில் ஒரு ஐந்து மட்டும் இங்கே… 1) எனது மந்திரங்களில் ஒன்று ‘எளிமை’. ஆனால், நீங்கள் நினைப்பதுபோல் எளிமையாக[…]

Read more