நாளை வைகுண்ட ஏகாதசி

வைகுண்ட ஏகாதசி நாளில் விரதம் இருக்கும் முறை ஏகாதசி என்றால் தமிழில் பதினொன்று எனப்பொருள்படும் . ஏகாதசி அன்று விரதம் மேற்கொள்வதை அனைத்து சாஸ்திரங்களும் வலியுறுத்துகின்றன”. மற்ற[…]

Read more