வேப்பமரத்திலிருந்து

வேப்பமரத்திலிருந்து வீசும் காற்று ஒரு வகை மருத்துவக் குணம் கொண்டது. இது உடலுக்கு தீங்கை விளைவிக்கும் பாக்டீரியாகளைக் கொல்லும் சக்தியை உடையது. வேப்பமரங்கள் அதிகமாக இருக்கும் கிராமங்களில்[…]

Read more