வேப்பங்குச்சி

யாராவது சாலையோரங்களிலும் பொது நிலங்களிலும் உள்ள வேப்பமரங்களில் இருந்து  வேப்பங்குச்சிகளை அதிக அளவில் சேகரித்துக்கொண்டிருந்தால்  விரட்டிவிடுங்கள்! அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் ஆசைப்பட்டு அமெரிக்காவுக்கும் யூரோப்புக்கும் இவன் அனுப்ப, அவன்[…]

Read more