வெள்ளை விஷம்

#விழிப்புணர்வு #பதிவு, #அதிகம் #பகிருங்கள் வெள்ளை விஷம் … நேற்று யதேச்சையாக, ஒரு பால் பண்ணை வச்சிருக்கற நண்பருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தேன்.. ரொம்ப நாளா எனக்கு இருந்த ஒரு[…]

Read more