தமிழனின் வரலாற

கல்லணையை கட்டிய #கரிகாலனை தெரியாது……. மிக பெரிய போர் வீரன் #சோழனை தெரியாது…….. முதல் சுதந்திர போராட்ட வீரன் #புலித்தேவனைதெரியாது……. முதல் சுதந்திர போராட்ட வீரமங்கை #வேலுநாச்சியாரைதெரியாது…….[…]

Read more