உடல் சூடு தணிய

சிலரது உடம்பில் அதிகப்படியான சூடு இருந்து கொண்டே இருக்கும். உடலைத் தொட்டால் காய்ச்சல் அடிப்பது போல தெரியும் தண்ணி தினமும் 3- 4 லிட்டர் குடிங்க. குளிர்ந்த[…]

Read more