வெளிச்சம்

​கடவுள் இருக்கிறாரா, இல்லையா? ⛪⛪⛪🏯🏯 யார் என்னதான் சொன்னாலும், மனசுக்கு திருப்தியே அடையாத இரண்டு கேள்விகள் இருக்கின்றன. கடவுள் இருக்கிறாரா, இல்லையா? இன்னொரு கேள்வி, இறந்த பிறகு[…]

Read more