வெற்றிலை

வெற்றிலை:- நரை, திரை, மூப்பு, சாக்காடு போன்றவற்றை நீக்கி உடலை என்றும் நோயின்றி காக்கும் தன்மை கொண்டதுதான் கற்ப மூலிகை. கற்ப மூலிகைகளில் வெற்றிலையும் ஒன்று. வெற்றிலையை[…]

Read more

வெற்றிலை

சளி, இருமலுக்கு நிவாரணம் தரும் வெற்றிலை  – இயற்கை மருத்துவம்  வெற்றிலை கொடியின் இலை மற்றும் வேர் பயன்தரும் பாகங்கள். சளி, இருமலுக்கு வெற்றிலை நிவாரணம் தருகிறது.[…]

Read more