வெற்றிலை நெல்லி மிளகு ரசம்

குதிகால், பாதம், கெண்டைக்கால், மூட்டு, தொடை ஆகிய இடங்களில் ஏற்படும் வலியைப் போக்கும் வலிமை பெற்றது  வெற்றிலை நெல்லி மிளகு ரசம்… தேவையான பொருட்கள்: முழு நெல்லிக்காய்[…]

Read more