வெரிகோஸை குணப்படுத்த

வெரிகோஸை குணப்படுத்த – பாட்டி வைத்தியம்  வெரிகோஸ் நரம்பு என்பது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையாகும். பொதுவாக சாதாரண நரம்பில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும். ஆனால்[…]

Read more