​வெயிலும் கால்நடைகளும்

கால்நடைகள் வெயிலின் தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் ஒருசிலஅறிகுறிகள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். 1.நிழலான இடங்களைத் தேடி அலைந்து நின்று கொள்ளும். 2. மூச்சுவிடுதல் அதிகமாகும், அதிகமாக மூச்சிறைக்கும்.[…]

Read more